Shikoni mësimin me video i cili është pjesë e serisë së videove në temën “Privatësia – udhëzime me video”. Videot kryesisht janë të dedikuara për kuadrin mësimdhënës dhe nxënësit me qëllim që të rritet vetëdija dhe njohuritë rreth sigurisë digjitale. Mësimi me video është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Metamorfozis dhe Techsoup Europe.

 

Ndaje: