ÇFARË JANË TË DHËNAT E HAPURA DHE CILAT JANË DOBITË NGA TË DHËNAT E HAPURA

Fondacionit për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare zhvilloi 10 leksione me video për të dhëna të hapura. Çdo video është një leksion i veçantë që mbulon fusha të rëndësishme për procesin e hapjes së të dhënave nga institucionet shtetërore. Leksionet me video do ta nxisin interesin për […]

FORMATET E TË DHËNAVE TË HAPURA

Fondacionit për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare zhvilloi 10 leksione me video për të dhëna të hapura. Çdo video është një leksion i veçantë që mbulon fusha të rëndësishme për procesin e hapjes së të dhënave nga institucionet shtetërore. Leksionet me video do ta nxisin interesin për […]

PLATFORMAT PËR TË DHËNAT E HAPURA

Fondacionit për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare zhvilloi 10 leksione me video për të dhëna të hapura. Çdo video është një leksion i veçantë që mbulon fusha të rëndësishme për procesin e hapjes së të dhënave nga institucionet shtetërore. Leksionet me video do ta nxisin interesin për […]

SHKALLA E TRANSPARENCËS SË TË DHËNAVE

Fondacionit për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare zhvilloi 10 leksione me video për të dhëna të hapura. Çdo video është një leksion i veçantë që mbulon fusha të rëndësishme për procesin e hapjes së të dhënave nga institucionet shtetërore. Leksionet me video do ta nxisin interesin për […]

LICENCIMI I TË DHËNAVE TË HAPURA

Fondacionit për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare zhvilloi 10 leksione me video për të dhëna të hapura. Çdo video është një leksion i veçantë që mbulon fusha të rëndësishme për procesin e hapjes së të dhënave nga institucionet shtetërore. Leksionet me video do ta nxisin interesin për […]

STRUKTURIMI I SETEVE ME TË DHËNA DHE KUALITETI I TË DHËNAVE

Fondacionit për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare zhvilloi 10 leksione me video për të dhëna të hapura. Çdo video është një leksion i veçantë që mbulon fusha të rëndësishme për procesin e hapjes së të dhënave nga institucionet shtetërore. Leksionet me video do ta nxisin interesin për […]

TEKNIKAT PËR FILTRIMIN DHE ANONIMIZIMIN E SETEVE ME TË DHËNA

Fondacionit për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare zhvilloi 10 leksione me video për të dhëna të hapura. Çdo video është një leksion i veçantë që mbulon fusha të rëndësishme për procesin e hapjes së të dhënave nga institucionet shtetërore. Leksionet me video do ta nxisin interesin për […]

IDENTIFIKIMI DHE KATALOGIZIMI I SETEVE ME TË DHËNA

Fondacionit për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare zhvilloi 10 leksione me video për të dhëna të hapura. Çdo video është një leksion i veçantë që mbulon fusha të rëndësishme për procesin e hapjes së të dhënave nga institucionet shtetërore. Leksionet me video do ta nxisin interesin për […]

PRIORITIZIMI DHE EKSTRAKTIMI I SETEVE ME TË DHËNA

Fondacionit për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare zhvilloi 10 leksione me video për të dhëna të hapura. Çdo video është një leksion i veçantë që mbulon fusha të rëndësishme për procesin e hapjes së të dhënave nga institucionet shtetërore. Leksionet me video do ta nxisin interesin për […]

PUBLIKIMI I SETEVE ME TË DHËNA

Fondacionit për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare zhvilloi 10 leksione me video për të dhëna të hapura. Çdo video është një leksion i veçantë që mbulon fusha të rëndësishme për procesin e hapjes së të dhënave nga institucionet shtetërore. Leksionet me video do ta nxisin interesin për […]