Што се отворени податоци?

Фондација за интернет и општество Метаморфозис, во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, изработи 10 видео лекции за отворени податоци. Секое видео е посебна лекција која опфаќа области значајни за процесот на отворање на податоците од државните институции. Видео лекциите ќе го стимулираат интересот за учење, ќе ја зголемат мотивацијата и ќе пренесат […]

Формати на отворени податоци

Фондација за интернет и општество Метаморфозис, во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, изработи 10 видео лекции за отворени податоци. Секое видео е посебна лекција која опфаќа области значајни за процесот на отворање на податоците од државните институции. Видео лекциите ќе го стимулираат интересот за учење, ќе ја зголемат мотивацијата и ќе пренесат […]

Платформи за отворени податоци

Фондација за интернет и општество Метаморфозис, во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, изработи 10 видео лекции за отворени податоци. Секое видео е посебна лекција која опфаќа области значајни за процесот на отворање на податоците од државните институции. Видео лекциите ќе го стимулираат интересот за учење, ќе ја зголемат мотивацијата и ќе пренесат […]

Степен на отвореност на податоците

Фондација за интернет и општество Метаморфозис, во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, изработи 10 видео лекции за отворени податоци. Секое видео е посебна лекција која опфаќа области значајни за процесот на отворање на податоците од државните институции. Видео лекциите ќе го стимулираат интересот за учење, ќе ја зголемат мотивацијата и ќе пренесат […]

Лиценцирање отворени податоци

Фондација за интернет и општество Метаморфозис, во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, изработи 10 видео лекции за отворени податоци. Секое видео е посебна лекција која опфаќа области значајни за процесот на отворање на податоците од државните институции. Видео лекциите ќе го стимулираат интересот за учење, ќе ја зголемат мотивацијата и ќе пренесат […]

Структурирање податочни сетови

Фондација за интернет и општество Метаморфозис, во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, изработи 10 видео лекции за отворени податоци. Секое видео е посебна лекција која опфаќа области значајни за процесот на отворање на податоците од државните институции. Видео лекциите ќе го стимулираат интересот за учење, ќе ја зголемат мотивацијата и ќе пренесат […]

Техники за филтрирање и анонимизација

Фондација за интернет и општество Метаморфозис, во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, изработи 10 видео лекции за отворени податоци. Секое видео е посебна лекција која опфаќа области значајни за процесот на отворање на податоците од државните институции. Видео лекциите ќе го стимулираат интересот за учење, ќе ја зголемат мотивацијата и ќе пренесат […]

Идентификување и каталогизација на податочни сетови

Фондација за интернет и општество Метаморфозис, во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, изработи 10 видео лекции за отворени податоци. Секое видео е посебна лекција која опфаќа области значајни за процесот на отворање на податоците од државните институции. Видео лекциите ќе го стимулираат интересот за учење, ќе ја зголемат мотивацијата и ќе пренесат […]

Приоретизација и екстракција на податочни сетови

Фондација за интернет и општество Метаморфозис, во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, изработи 10 видео лекции за отворени податоци. Секое видео е посебна лекција која опфаќа области значајни за процесот на отворање на податоците од државните институции. Видео лекциите ќе го стимулираат интересот за учење, ќе ја зголемат мотивацијата и ќе пренесат […]

Објавување податочни сетови

Фондација за интернет и општество Метаморфозис, во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, изработи 10 видео лекции за отворени податоци. Секое видео е посебна лекција која опфаќа области значајни за процесот на отворање на податоците од државните институции. Видео лекциите ќе го стимулираат интересот за учење, ќе ја зголемат мотивацијата и ќе пренесат […]