meta tim sliki-02.jpg

Vaska Cvetanoska Panova

Specialiste për monitorim, vlerësim dhe përfshirje të publikut.

Mjeke e diplomuar për stomatologji, me diplomë master në shëndetin publik. Ajo e filloi karrierën e saj si menaxhere e projektit në Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke punuar në programe të shëndetit publik. Gjatë angazhimit të saj të punës fiton përvojë në fushën e menaxhimit të ciklit të projekteve, menaxhimit të granteve, monitorimit dhe vlerësimit të projekteve, programeve dhe organizatave, dhe fokusohet në përfshirjen sociale dhe shëndetësore të personave nga komunitetet e margjinalizuara. Në sektorin joqeveritar punon për më shumë se 12 vjet, ndërsa ekipit të Fondacionit Metamorfozis iu bashkua në dhjetor të vitit 2019 dhe punon si Specialiste për monitorim, vlerësim dhe përfshirje të publikut.

T O N Ë

E K I P I