Si të ballafaqoheni me e-mbeturinat

e_waste_recycle

Dhuroni!

Pajisjet e vjetra të cilat nuk i përdorni më, mund t’i dhuroni. Ekzistojnë shumë njerëz që me kënaqësi do t’i pranojnë ato dhe do të vazhdojnë t’i përdorin. Në qoftë se keni pajisje për ta dhuruar mund ta publikoni në ueb-faqen e projektit “Rrjeti ballkanik për përfaqësim gjatë menaxhimit të e-mbeturinave“, në pjesën Ri-shfrytëzimi.

Kthejani prodhuesit ose recikloni

Shumë prodhues ofrojnë mundësi që ta ktheni pajisjen tuaj të vjetër, me qëllim që ata mëtutje ta reciklojnë në mënyrë adekuate. Poashtu, ekzistojnë kompani në Maqedoni që marrin e-mbeturina dhe pastaj i reciklojnë, mirëpo për një gjë të tillë duhet të keni sasi më të mëdha. Në qoftë se keni e-mbeturina të cilat dëshironi t’i largoni, na shkruani për më tepër informata ose kontaktoni ndonjërën nga kompanitë që merren me këtë punë:

Duna Kompjuteri
bul. Oktomvriska revollucija nr. 18 lok. 2
1000 Shkup
tel. + 389 (0)2 3104 500
faks. + 389 (0)2 3104 530
contact@duna.mk


IVAL Trejd

Përfaqësia Shkup
Londonska p.n.
tel.: +389 (0)2 307 6442
ordant@t-home.mk
Përfaqësia Shtip
Zhelezniçka p.n.
tel: +389 (0)32 385 004
ivaltrejd@t-home.mk
info@ivaltrade.com

GOKO Kar
Pompa e benzinës “ELGO”
Vinicë, R. e Maqedonisë
mob.: +389 (0)70 708 530
tel.: +389 (0)33 360 140
Ivanov.NBG@googlemail.com

NJU-FLESH
Strumicë
mob.: +389 (0)75 421 660
mob.: +389 (0)70 515 789
rizovzoran@yahoo.com

Gjithsesi, që të kontribuoni që të ketë sa më pak e-mbeturina mund edhe të bleni më pak. Mos e zëvendësoni pajisjen tuaj të vjetër, e cila akoma e kryen funksionin e vet, vetëm për shkak se ka dalur modeli i ri. Mirëpo, kur të vendosni të bleni, blini prodhim i cili është shënuar si ekologjik.

Ministria për mjedis jetësor dhe planifkim hapësinor përgatiti Propozim-ligj për menaxhim me pajisjet elektrike dhe mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike, i cili pritet të hyjë në procedurë parlamentare në vjeshtë, ndërsa të hyjë në fuqi në vitin 2013, me anë të të cilit do të tejkalohet problemi me e-mbeturinat.

Teksti fillimisht është publikuar në: IT.com.mk

Ndaje:

meta tim sliki-02.jpg

Si

ballafaqoheni

me

e-mbeturinat