Мени
Bardil

Бардил Јашари

Бардил Јашари е директор на фондацијата Метаморфозис (Македонија). Неговите професионални интереси главно се во сферата на новите технологии, медиумите, граѓанскиот активизам, е-владата и учеството. Претходно има работено како координатор на Програмата за информации на Фондацијата Отворено општество - Македонија. На овие две позиции тој има раководено со проекти на национално и меѓународно ниво, во тесна соработка со други меѓународни организации, владини органи, бизнис и граѓанскиот сектор.

Тој е член на Националниот совет за информатичко општество на Македонија и е национален експерт за Македонија на наградата на светскиот самит на ОН. Во минатото тој членувал во работната група за националната стратегија за развој на информатичкото општество и служел како комесар во Агенцијата за електронски комуникации (26.04.2005  -  06.10.2010).

Бардил има магистрирано на Факултетот за јавна администрација при Универзитетот Париз 12 (Франција). Дипл. инженер по информатика – насока информатички системи на Универзитетот во Загреб, Факултет за организација и информатика - Вараждин (Хрватска).

filip S 2

Филип Стојановски

Има дипломирано информатика на Универзитетот Грејсленд од САД и магистрирано е-бизнис менаџмент на Универзитетот Париз 1 - Пантеон Сорбона од Франција.

Од 1995 година е активен во македонското граѓанско општество преку волонтерски проекти за заштита на потрошувачите и за е-издаваштво, како и преку професионални ангажмани во својство на експерт за ИТ. Пишува на теми поврзани со информатичко општество за медиумите во Македонија.

Во рамките на Фондацијата Метаморфозис неговите задолженија опфаќаат координирање проекти, истражувања и анализи, како и односи со јавноста. Во 2005 година беше член на Работната група одговорна за Националната стратегија за развој на информатичко општество на РМ.

Elida

Елида Зилбеари

Елида Зилбеари поседува диплома за Комуникациски науки. Таа моментално изучува магистерски студии по дипломатија на Универзитетот Југоисточна Европа во Скопје.

Работи во Фондацијата Метаморфозис како проект координатор на проекти поврзани со слобода на говорот и со зајакнување на медиумите во Македонија.

Од февруари 2012 таа е главен и одговорен уредник на информативниот портал www.portalb.mk. Исто така, од 2012 до 2014 година, таа беше главен уредник на албанската верзија на проектот Сервис за проверка на фактите од медиумите http://factchecking.mk/.

Vladimir

Владимир Петрески

Уредник на македонскиот Сервис за проверка на факти од медиумите (www.proverkanafakti.mk).

Владимир е новинар и уредник со долгогодишно искуство. Бил дел од списанието Млад борец, Демократски форум, првиот дневен весник - Република, Македонскиот сервис за информации и врски, првата новинска агенција во Македонија која известуваше на англиски јазик (подоцна преименувана во МИЦ - Македонски информативен центар), .

Во последните 5 години, пред да стане уредник на Сервисот за проверка на факти од медиумите, тој бил бизнис уредник во дневниот весник Шпиц (2009-2011), а подоцна и на информативните портали Плусинфо (plusinfo.mk - 2011-2012), Либертас (libertas.mk - 2012) и НоваТВ (novatv.mk - 2013).

Goce

Гоце Арсовски

Дипломиран психолог на Филозофски Факултет на државниот универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје. Во рамките на Фондацијата Метаморфозис ангажиран како проектен асистент.

Професионалниот интерес и ангажман главно во полето на методологијата, инструментите и можностите за користење на нови технологии во истражувањата. Посебен интерес во квалитативниот метод.

Учество во повеќе тековни проекти во Фондацијата Метаморфозис, при формулирање на инструменти за прибирање податоци, статистичка анализа и визуелизација и анализа на квалитативни податоци. Следење на трендовите во образованието, со посебен осврт кон Отворени образовни ресурси (ООР), слободен пристап до информации и приватноста на интернет. Активен придонесувач (преведувач) за Глобал Војсис заедницата.

Lila

Љиљана Цекиќ – Лазоровска

Има дипломирано економија на универзитот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Најголемиот дел од нејзиното работно искуство е како Административно финансиски асистент на странски проекти финансирани од ОБСЕ, Светска банка и Обединетите нации.

Нејзините одоговорности во Фондацијата Метаморфозис вклучуваат административни работи и евиденција на трошоци како и подготовка на финансиски извештаи за проектите.

Anita

Анита Милановска

Има дипломирано деловна економија на универзитот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Најголемиот дел од нејзиното работно искуство е во областа администрација и финансии во меѓународни компании, како и во буџетски финансии во образование.

Нејзините одговорности во Фондацијата Метаморфозис вклучуваат административни работи и евиденција на трошоци како и подготовка на финансиски извештаи за проектите.

Filip N

Филип Нешкоски

Веб администратор во Фондацијата Метаморфозис. Има дипломирано на Машински факултет во Скопје на насока Индустриско инженерство и менаџмент.

Во минатото работно искуство се вбројуваат изработка на веб страници и развој на бази на податоци, учество во активности за контрола на квалитет и имплементација на ИСО стандарди.

Во Метаморфозис е задолжен за развој и администрација на веб решенија, техничка логистика на информацискиот систем во Фондацијата како и поддршка на повеќе проекти.