Во насока на градење на побезбеден и поинклузивен дигитален простор, на покана на Национален младински совет на Македонија, Фондација Метаморфозис спроведе работилница чија цел беше да ги зајакне младите девојки и жени против онлајн вознемирување и сајбер булинг. Работилницата се одржа во просториите на Канцеларијата за регионална младинска соработка (РИКО) на 28.03.2024 заедно со учесници кои беа желни да ја истражат комплексноста на онлајн вознемирувањето и ефективни стратегии за превенција и одговор.

Во текот на работилницата, присутните се вклучија во интерактивни вежби, споделувајќи лични искуства и заеднички подготвувајќи решенија за борба против насилството преку Интернет. Од идентификување на различни видови на сајбер булинг до дискусија за мотивот зад таквото однесување, учесниците стекнаа вредни сознанија за динамиката на онлајн вознемирувањето и важноста на дигиталната писменост и одговорното граѓанство.

Имено, работилницата го нагласи несразмерното влијание на сајбер булингот врз жените и маргинализираните заедници, расветлувајќи ја поврзаноста на родовото насилство и онлајн злоупотребата. Со поттикнување отворен дијалог и обезбедување на практични насоки за користење на механизмите за превенција и поддршка, работилницата ги охрабри учесниците да преземат проактивни чекори во заштитата на нивното “дигитално јас” и да се залагаат за побезбедна онлајн средина за сите.

Како што дигиталниот пејзаж продолжува да се развива, иницијативите како овие играат клучна улога во опремувањето на младите луѓе со знаења и вештини за одговорнa и етичка навигација низ комплексноста на дигиталниот свет. Преку заеднички напори и вклучување на заедницата, Фондацијата Метаморфозис останува непоколеблива во својата мисија да создаде поинклузивно и поотпорно дигитално општество.

Сподели: