• Книжарници ТРИ – Димитрија Чуповски 22 и ГТЦ, Скопје. Тел. 02 / 3077-587
  • Книжарница Табернакул – Димитрија Чуповски 4, Скопје. Тел. 02 / 3133-058, contact@tabernakul.com.mk
  • Културен центар Точка – Климент Охридски 15, Скопје. Тел. 02 / 3225-825
  • Александрија – Атинска 12, Скопје. Тел. 02 / 3073-443, prodazba@alexandria.com.mk

Исто така, книгата е достапна и во електронска форма.

Сподели: