Прирачникот е издаден во рамките на проектот „Лицата со хендикеп се активни граѓани“. Авторите Ангел Ангов и Радмила Стојковска Алексова ги опишуваат пристапните опции во Edubuntu LINUX, кои им овозможуваат на лицата со хендикеп (на пр. со оштетувања на видот, моторни нарушувања, интелектуална попреченост) да го користат овој оперативен систем.

Прирачникот е отпечатен во 1.000 примероци и главно е наменет за поддршка на пристапот кон компјутери на учениците со хендикеп во редовните училишта.

Прирачникот е достапен за преземање на следнивe веб-сајтови:

Сподели: