Истражувањето покажува дека пополека се зголемува бројот на регистрирани .gov веб-сајтови со политики за приватност, бидејќи во октомври 2010 година немало ниту еден таков, во март 2011 се појавиле 3, а според последното истражување спроведено во септември 2012 бројот се зголемил на 7 регистрирани .gov веб-сајтови со ПП.

Сподели: