Транскрипти од водени интервјуа

Дигитализација на радиодифузијата во македонија: достигнувања, предизвици, перспективи