Систем за управување со погрешни информации и дезинформации и новинарски брифинзи

01.08.2023

Проекти

Главна цел на проектот

Интегрирање на Системот за управување со погрешни информации и дезинформации во работењето на државните институции, Министерството за здравство и неговите помошни институции и обезбедување поддршка на истите да го користат поефикасно при адресирање на потребите на граѓаните.

 

Целни групи

 • Здравствени работници
 • Новинари

 

Очекувани резултати

 • Воспоставена платформа за социјално слушање и евиденција на гласини фокусирани на имунизација;
 • Воспоставено Владино експертско тело за анализа на извештаите што ќе произлезат од Системот за управување со погрешни информации и дезинформации и развивање на препораки за понатамошни активности за справување со дезинформациите поврзани со вакцинацијата во земјата;
 • Изградени капацитети за медиумско известување на тема имунизација.

 

Проектни активности

 • Воспоставување на платформа за онлајн и офлајн социјално слушање (Misinformation Management System – MMS);
 • Обука на претставници од здравствените институции за имплементација на СОП;
 • Ангажирање на комуникациски специјалисти за работа со експертското тело во подготовка на годишниот план и други документи што произлегуваат од Стратегијата за воспоставување Систем за управување со погрешните информации околу вакцинацијата во Северна Македонија и трите СОП;
 • Месечни координативни состаноци на Проектното експертско работно тело;
 • Состаноци со донесувачите на одлуки за усвојување на Стратегијата за воспоставување Систем за управување со погрешните информации околу вакцинацијата во Северна Македонија и годишниот работен план;
 • Тематски брифинзи со новинари на теми идентификувани преку Системот за управување со погрешни информации и дезинформации во работењето на државните институции;
 • Компаративен извештај со анализа на квалитетот на медиумското известување;
 • Обука за комуникација со медиуми и проверка на факти на теми од областа здравство (Дијалози со медиумите).

 

Времетраење на проектот: 19 јуни 2023 – 15 јануари 2024

 

Финансиска поддршка: УСАИД

 

Партнери на проектот: УНИЦЕФ и Министерство за здравство, Институт за јавно здравје, Кабинет на Претседателот на Владата на РСМ, Вистиномер.мк, Мета.мк, Порталб.мк и мрежа на локални медиуми

 

 

mediumski-item-img-1.png

Програма за дигитален активизам

Што е програмата за дигитален активизам? Ширум светот, ширењето на дезинформации е во пораст. Стратешката употреба на онлајн дезинформациите ја поткопуваат демократијата и ги поларизираат општествата. Додека начините за борба против дезинформациите во

mediumski-item-img-1.png

Новинарство за новата генерација: Програма за медиумска обука - продолжение

Фондација Метаморфозис, во партнерство со Меѓународниот центар за новинари (International Center for Journalists – ICFJ) а со поддршка на Амбасадата на САД во Скопје во периодод од септември 2023 година до јули 2024

mediumski-item-img-1.png

Новинарство за новата генерација: Програма за медиумска обука

Фондација Метаморфозис, во партнерство со Меѓународниот центар за новинари (International Center for Journalists – ICFJ) а со поддршка на Амбасадата на САД во Скопје во период на 2023 спроведува Програма за медиумска обука.