Новинарство за новата генерација: Програма за медиумска обука – продолжение

02.11.2023

Проекти

Фондација Метаморфозис, во партнерство со Меѓународниот центар за новинари (International Center for Journalists – ICFJ) а со поддршка на Амбасадата на САД во Скопје во периодод од септември 2023 година до јули 2024 година спроведува продолжение на Програмата за медиумска обука.

И оваа година, преку работилници, практиканства и студиска посета на САД, програмата ќе им обезбеди на младите новинари неопходни вештини за висококвалитетно известување со користење податоци и потврдени факти, ќе ги запознае со примената на економични дигитални алатки или алатки со отворен код во нивната работа и ќе ги поврзе со колеги со слични размислувања за размена во врска со заедничките проблеми и потенцијалните решенија.

За програмата

ICFJ и Фондацијата Метаморфозис ќе го спроведат проектот во три фази во текот на остатокот од 2023 година и во 2024 година, и тој ќе вклучува:

  • Три тродневни работилници за новинарство базирано на податоци и визуелизации на податоци, потоа за проверка на факти и борба против дезинформации, како и за при-банкинг (превентивно разоткривање на дезинформациите) коишто ќе се одржат во различни региони во периодот од декември 2023 до мај 2024 г.:
    • Новинарство базирано на податоци и визуелизации на податоци (14-16 декември 2023 година во Скопје) – формата за апликации е отворена од 2 ноември до 30 ноември 2023 година. Право да аплицираат имаат сите граѓани на возраст од 18 до 29 години. Сите заинтересирани за првата работилница можат да аплицираат на овој линк – https://icfj.tfaforms.net/4995111
    • Проверка на факти и борба против дезинформации (март 2024 г. – точниот датум и местото дополнително ќе се определат) – формата за апликации ќе биде отворена наскоро. Право да аплиџираат имаат сите граѓани на возраст од 18 до 29 години.
    • При-банкинг – превентивно разоткривање на дезинформациите (мај 2024г. – точниот датум и местото дополнително ќе се определат) – формата за апликации ќе биде отворена наскоро. Право да аплиџираат имаат сите граѓани на возраст од 18 до 29 години.
  • Едномесечно практиканство во една од трите медиумски организации на Фондацијата Метаморфозис во текот на летото за шестмината најдобри учесници на работилниците.
  • Еднонеделна студиска посета во САД со ICFJ во Вашингтон, за тројцата најдобри учесници, во придружба на претставник на Фондација Метаморфозис.

За Меѓународниот центар за новинари (ICFJ)

ICFJ ја овозможува глобална мрежа на новинари во продукција на новински извештаи кои водат до подобрување на владеењето, економиите, општествата и поздрав живот. ICFJ работи на врската меѓу новинарството и технологијата, и гради експертиза и вештини за раскажување новинарски приказни ширум светот. Преку нивната работа, новинарите го подобруваат покривањето на вестите и подлабоко се поврзуваат со својата публика.

Мрежата на ICFJ има 132.000 новинари.

Пријава за програмата

Апликацијата за првата работилница, Новинарство базирано на податоци и визуелизации на податоци (14-16 декември 2023г.) е отворена од 2 ноември до 30 ноември. Жителите на сите осум региони од земјата се охрабрени да аплицираат, но приоритет ќе им се даде на оние кои не учествувале на претходните обуки од истата програма.

Фондација Метаморфозис и ICFJ ќе ги прифатат сите апликации за учество за сите три работилници врз основа на еднаков пристап на сите учесници. Се покануваат да се пријават млади новинари, студенти по новинарство и млади лица заинтересирани да се бават со медиумска работа.

mediumski-item-img-1.png

Програма за дигитален активизам

Што е програмата за дигитален активизам? Ширум светот, ширењето на дезинформации е во пораст. Стратешката употреба на онлајн дезинформациите ја поткопуваат демократијата и ги поларизираат општествата. Додека начините за борба против дезинформациите во

mediumski-item-img-1.png

Систем за управување со погрешни информации и дезинформации и новинарски брифинзи

Главна цел на проектот Интегрирање на Системот за управување со погрешни информации и дезинформации во работењето на државните институции, Министерството за здравство и неговите помошни институции и обезбедување поддршка на истите да го

mediumski-item-img-1.png

Новинарство за новата генерација: Програма за медиумска обука

Фондација Метаморфозис, во партнерство со Меѓународниот центар за новинари (International Center for Journalists – ICFJ) а со поддршка на Амбасадата на САД во Скопје во период на 2023 спроведува Програма за медиумска обука.