Sot, më 5 nëntor 2020, në ora 15:30, do të prezantohet Raporti i Tretë Periodik i Monitorimit nga projekti “Observatori për reforma mediatike 2” (ORM2), i cili zbatohet nga Fondacioni Metamorfozis me mbështetjen financiare të Fondacionit të Shoqërisë së Hapur – Maqedoni.

Fjalime hyrëse
– Zoran Fidanoski, gazetar dhe anëtar i Këshillit ASHAAM-it
– Dejan Georgievski, drejtor i Qendrës për Zhvillimin e Mediave

Moderator: Violeta Gligoroska, koordinatore e projektit në Fondacionin Metamorfozis
https://techsoupglobal.zoom.us/j/92182938079?pwd=enFCOGU4L2pTSmI3dWZ0ZnpJNFp0Zz09 Ngjarja do të mbahet përmes platformës “Zoom” dhe do të jetë e hapur për publikun e gjerë. Për më tepër, ajo do të transmetohet përmes faqes në Facebook të Fondacionit Metamorfozis.

Ndaje: