Konferenca ndërkombëtare e-Shoqëri.Mk

17.06.2014

Projektet

Metamorfozis punon në ngritjen e vetëdijes së krijuesve të mendimeve dhe të vendimmarrësve në nivel nacional dhe rajonal, duke i bashkuar ekspertët, gazetarët, përfaqësuesit politikë dhe palët e interesuara relevante, lokalë dhe rajonalë, në ligjërata, konferenca, seminare, debate të hapura dhe forume onlajn.

Projekti i tillë më i madh është Konferenca ndërkombëtare e-Shoqëri.Mk, e cila mbahet për çdo vit. Konferenca për herë të parë u mbajt në vitin 2004.