Projektet

mediumski-item-img-1.png

18.03.2024

Programi i Aktivizmit Digjital

Çfarë është Programi i Aktivizmit Digjital? Në mbarë botën, përhapja e dezinformatave është në rritje. Përdorimi strategjik i dezinformatave në internet e minon demokracinë dhe i polarizon shoqëritë. Ndërsa mënyrat për të luftuar

mediumski-item-img-1.png

04.12.2023

(DIGILOK) Transformimi digjital në nivel lokal – Komuniteti i përfshirë për rezistencë ndaj korrupsionit

Luftimi i korrupsionit është thelbësor për rritjen e besimit në institucione, mbrojtjen e demokracisë, promovimin e drejtësisë dhe qeverisjen e mirë. Qytetarët tashmë e njohin korrupsionin si problemin më të madh, ndërsa presioni

mediumski-item-img-1.png

10.11.2023

Përgjigje e Shpejtë ndaj Dezinformatave për Vaksinat

mediumski-item-img-1.png

03.08.2023

Sistemi për Menaxhimin e Informatave të Rreme dhe Dezinformatave dhe Takime Informuese me Gazetarët

mediumski-item-img-1.png

01.08.2023

Sistemi për Menaxhimin e Informatave të Rreme dhe Dezinformatave dhe Takime Informuese me Gazetarët

Qëllimi kryesor i projektit Integrimi i Sistemit për menaxhimin e informatave të rreme dhe dezinformatave në punën e institucioneve shtetërore, Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve të saj ndihmëse dhe ofrimi i mbështetjes për

mediumski-item-img-1.png

31.07.2023

Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut në Epokën e Inteligjencës Artificiale

Qëllimi i përgjithshëm i projektit “Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut në Epokën e Inteligjencës Artificiale” është të kontribuojë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në politikat që lidhen me inteligjencën artificiale.

mediumski-item-img-1.png

16.03.2023

Transparenca dhe Llogaridhënia e Institucioneve Shtetërore në Republikën e Maqedonisë së Veriut

mediumski-item-img-1.png

13.02.2023

Gazetari për gjeneratën e re: Programi për trajnim të mediave

Fondacioni Metamorfozis, në partneritet me Qendrën Ndërkombëtare për Gazetarët (International Center for Journalists – ICFJ) dhe me mbështetjen e Ambasadës së SHBA-ve në Shkup, gjatë vitit 2023 zbaton Programin për trajnim të mediave.

mediumski-item-img-1.png

02.02.2023

Транспарентност и отчетност на државните институции во Република Северна Македонија

Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“ започна со спроведување на проектот „Транспарентност и отчетност на државните институции во Република Северна Македонија“, со цел да придонесе во процесите за подобрување на активната транспарентност на

mediumski-item-img-1.png

21.11.2022

ACTION SEE – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjeti i Institucioneve të Hapura në Evropën Juglindore – 2022

mediumski-item-img-1.png

03.10.2022

Promovimi i qasjes në lajme të besueshme për ta luftuar dezinformimin

Qëllimi kryesor i projektit Projekti synon të ekspozojë ndikimin e propagandës së huaj përmes gazetarisë vëzhguese dhe t’i përdorë rezultatet e hulumtimit për ta edukuar publikun në mënyrë të kuptueshme. E gjithë kjo

mediumski-item-img-1.png

29.09.2022

ACTION SEE – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjeti i Institucioneve të Hapura në Evropën Juglindore 2022

ACTION SEE (Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në rajon Evropën Juglindore) është rrjet i organizatave të shoqërisë civile që punojnë së bashku për të promovuar dhe për të siguruar përgjegjësi

Trego më shumë