Spektri politik

18.09.2014

Projektet

Spektri politik mundëson përcaktimin e orientimit të përgjithshëm politik të personave që testohen. Funksionon në atë mënyrë që jepet përgjigje në 60 pyetje, të ndara në 5 tërësi tematike.

Pyetjet e përcaktojnë orientimin e përgjithshëm të personit që testohet sipas dy bazave: i majtë/i djathtë dhe liridashës/autoritar. Orientimi i personit do të paraqitet pasi ai të japë përgjigje në të gjitha pyetjet e testit.

Funksionon në atë mënyrë që jepet përgjigje në 60 pyetje, të ndara në 5 tërësi tematike.

  • Perceptimi për vetëveten dhe perceptimi për të tjerët
  • Ekonomia
  • Politika sociale, arsimi, kultura, mediumet
  • Të drejtat personale (vlerat shoqërore, feja, seksi)
  • Sistemi politik dhe rendi