Глобал војсис организира годишен самит кој ги собира заедно членовите на проектот Глобал војсес и широката заедница составена од различни групи на блогери, експерти од областа на технологиите, новинари и други заинтересирани страни, за да се споделат информациите за развојот на граѓанските медиуми водени од луѓе и насочени кон настани надвор од северна Америка и западна Европа.

Оваа година самитот се одржува во Будимпешта, во партнерство со Média Hungária, каде ќе се истражуваат области околу темата “Граѓански медиуми и граѓанство“ и ќе се дискутира за фундаменталните прашања кои ги опфаќаат актуелните и потенцијалните  улоги на продуцентите на граѓанските медиуми во јавниот живот во земјите во кои што живеат.

На самитот учестуваат претставниците од Фондацијата Метаморфозис Бардил Јашари и Елена Игнатова. Фондацијата Метаморфозис исто така ги иницираше јазичните верзии на Глобал војсес на македонски и албански јазик.

Сподели: