Мени

Проект е-Рајдери: Обука во Центарот за поддршка на НВО во Струмица

Во центарот за поддршка на НВО во Струмица се одржа целодневна ИКТ обука за активистите од неколку организации кои се дел од проектот е-Рајдери. Од секоја организација учествуваа по тројца членови, а центарот на користење ги отстапи своите технички ресурси (компјутери + интернет пристап).

Со обуката беа опфатени три модули:

  • напредно користење на оперативниот систем Windows
  • напредни опции на апликацијата за обработка на текст Microsoft Word
  • обука за подготвување на презентации во апликацијата Microsoft PowerPoint

На обуката присуствуваа членови од следниве организации:

  • Организација на жени – Струмица
  • Еколошко друштво Планетум
  • Граѓанска организација Утро – Ново Село