Досега, план за работа понудија следните НВО-ии: „Младински Образовен Форум“ (МОФ) и „Отворете ги прозорците“ од Скопје, „Центар за граѓанска иницијатива“ од Прилеп, „Младински културен центар“ (МКЦ) од Битола, „Пхурт “од Делчево, „Фондација за развој на локалната заедница“ од Штип и „Совет за превентива против малолетничка деликвенција“ од Кавадарци.  Покрај овие, во подготовки се и останатите НВО-ии кои со презентации треба да покријат уште 5 други градови од Македонија.

Во продолжение,  можете да го видите моменталниот план на едукаторите за спроведување на едукациите во својот град, при што за секое училиште и целна група се зададени договорените термини. Оваа листа е од освежувачки карактер, што значи ќе се надополнува со нови информации како тие ќе пристигнуваат.
 
План за спроведување на едукациите во училиштата

Сподели: