На 10 мај 2005 година во Свечениот амфитеатар на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во организација на Фондацијата Метаморфозис се одржа конференцијата „Авторските права во дигиталната ера“. M-р Маја Богатај-Јанчич, експерт за авторски права од Инститот за интелектуална сопственост во Љубљана, Словенија одржа предавања на следните теми:

  • Предизвиците на дигитализацијата: закани или можности?
  • Одговори на предизвиците:
       -Дали имa нов режим за авторски права?
       -Алтернативи на новиот режим

Презентациите од конференцијата можете да ги најдете на веб-сајтот на Институтот за интелектуална сопственост во ПДФ верзија (512 КБ) и ПауерПоинт верзија (12 МБ). Презентациите се лиценцирани според лиценцата на криејтив комонс.

                                       

Верзија погодна за                  Верзија погодна за    
печатење (410 КБ)                  печатење (146 КБ)           

                          
                                                      
                            Верзија погодна за
                            печатење (613 КБ)