Сузбивањето на корупцијата е суштинско за зголемување на довербата во институциите, заштитување на демократијата, промовирање правичност и добро управување.

Искористувањето на придобивките од дигиталните технологии може значително да ја унапреди транспарентноста и намали корупцијата.

Проектот “Дигитална трансформација на локално ниво – Вклучена заедница за отпорност на корупција (ДИГИЛОК)” цели кон активно вклучување на заедницата за поголема отпорност на корупција на локално ниво. Поточно, проектот цели кон:

  • унапредување на отвореноста на локалните власти преку подобрена соработката помеѓу граѓанските организации и граѓаните со локалните власти,
  • активно вклучување на граѓаните во процесите на донесување одлуки преку иновативни дигитални алатки.

Проектот е поддржан од Владата на Швајцарија преку Civica Mobilitas.

Партнери на проектот се Фондација за Интернет и општество Метаморфозис, Рурална Коалиција и Центар за социјални иновации Блинк 42-21.

Сподели: