Цел на настанот беше вмрежување на сите засегнати страни преку дефинирање стандарди за веб комуникации кои се ослободени од дискриминација, расизам и кршење човекови права и креирање план за поширока акција.

Резултатите од настанот ќе послужат како основа за покренување иницијатива која ќе ги опфати и веб медиумите од Македонија и интернет заедниците создадени преку социјалните мрежи, а е во синергија со глобалната акција на Советот на Европа за спречување говор на омраза на интернет и претходните напори на организаторите.

Сподели: