Qëllim i i kësaj ngjarjeje ishte rrjetëzimi i të gjitha palëve të integruara duke definuar standarde për komunikime në ueb që janë të liruara nga diskriminimi, racizmi dhe shkelja e të drejtave të njeriut dhe krijimi i një plani të gjerë për aksion.  

Rezultatet e ngjarjes do të shërbejnë si bazë për fillimin e një iniciative që do t’i përfshijë edhe ueb-mediumet në Maqedoni edhe komunitetet e internetit që janë nëpërmjet rrjeteve sociale, dhe në sinergji me aksionin global të Këshilli të Evropës për pengimin e shprehjeve të urrejtjes në internet dhe përpjekjet e mëhershme të organizatorëve.

Ndaje: