mediumski-item-img-1.png

15.06.2023

Вештачката интелигенција и лични податоци

Вештачката интелигенција (ВИ) е поле во компјутерските науки која се занимава со креирање на машини кои можат да симулираат човечко однесување без притоа да бидат непосредно насочувани, односно контролирани, од страна на човекот. Ова поле вклучува неколку вида компјутерски системи кои „учат“, препознаваат шеми и даваат резултати со различен степен на комплексност, без притоа да […]

mediumski-item-img-1.png

05.06.2023

Правни и етички аспекти на технологијата за препознавање лица

Технологијата за препознавање лица е во подем во најразлични сектори и индустрии, како начин на верификација на луѓето кој е побезбеден и поповолен од традиционалните начини на верификација како што се лозинките, наменските електронски картички и слично (повеќе за тоа како работи технологијата за препознавање лица можете да прочитате тука). Меѓутоа, оваа технологија е ограничена, […]

mediumski-item-img-1.png

31.05.2023

Биометрија и приватност

Заштитата на личните податоци игра важна улога во дигиталната ера во која живееме. Со развојот на технологијата во полето на биометрија, како што се скенерите за отпечатоци и системи за препознавање на лица, сведоци сме на значителна промена во начинот на кој правиме автентикација и пристапуваме до нашите дигитални профили. Меѓутоа, во модерното законодавство во […]

mediumski-item-img-1.png

14.03.2023

Што е приватност по дизајн и кои се нејзините карактеристики

Приватност по дизајн или техничка и интегрирана заштита на личните податоци е концепт според кој функционалностите за заштита на личните податоци се вградени во самите услуги или производи, на пример: електронските јавни услуги, се вградуваат во алатките уште во процесот кога тие се креираат. Дознајте повеќе за овој концепт на визуелизацијата подолу:

mediumski-item-img-1.png

20.02.2023

Што е GDPR?

GDPR e термин што го среќаваме се почесто, но дали знаеме што точно означува? Оваа визуелизација содржи кратко објаснување на тоа што е GDPR, нејзината примена и нејзината цел.

mediumski-item-img-1.png

15.02.2023

Препораки за унапредување на усогласеноста на работењето на граѓанските организации со Законот за заштита на лични податоци

Овие инфографици содржат препораки кои ќе им помогнат на граѓанските организации да ја подобрат својата усогласеност со Законот за заштита на личните податоци

mediumski-item-img-1.png

10.02.2023

Закон за заштита на лични податоци

  Правото на заштита на лични податоци, освен е што е уредено со Уставот, е гарантирано и со Законот за заштита на лични податоци.

mediumski-item-img-1.png

07.02.2023

Побезбеден интернет за сите

Интернетот се смета за еден од најголемите пронајдоци во историјата на човештвото. Интернетот го револуционизираше начинот на кој комуницираме, овозможувајќи ни да останеме поврзани 24/7 со пријателите, семејството и луѓе од целиот свет. Интернетот ни дава брз пристап до информации од секој агол на светот. Ова ни овозможува да останеме информирани за глобалните настани, обезбедувајќи […]

mediumski-item-img-1.png

24.01.2023

Визуелизација: Кој и како ги прибира нашите лични податоци преку интернет?

Користењето интернет, за многумина, е рутина која ја практикуваат секојдневно и многупати во текот на денот. Дали знаевте дека со секое користење на интернет, споделуваме наши лични податоци? Ако се прашувате кој и како ги прибира овие податоци, инфографикот подолу ќе ви ги даде одговорите што ги барате.

mediumski-item-img-1.png

15.01.2023

Правна основа при обработка на личните податоци

Дали ви се случило одредени фирми да ве „бомбардираат“ со пораки за роденден, честитки за најразлични празници или најнови понуди или попусти? Според Законот за заштита на личните податоци (ЗЗЛП), фирмите треба да имаат легитимна цел за обработка на вашите лични податоци. На пример, доколку им се потребни вашето име и презиме и датум на […]

mediumski-item-img-1.png

09.01.2023

Зошто треба да ја читаме „Политиката за приватност“

Според Законот за заштита на личните податоци, контролорите имаат обврска на јасен и едноставен јазик да образложат кои лични податоци, на каков начин и за кои цели ги прибираат и ги обработуваат личните податоци. Овој општ документ од информативен карактер најчесто можеме да го сретнеме како „Политика за приватност“. Во овој текст ќе образложиме повеќе […]

mediumski-item-img-1.png

15.12.2022

Основни поими и начела на Законот за заштита на личните податоци

За да ги разбереме подобро правата на граѓаните според Законот за заштита на личните податоци, како и обврските што овој закон ги наложува спрема оние што обработуваат лични податоци, како и за да го користиме овој закон поефикасно со цел заштита на нашите лични податоци, најпрво треба да разбереме некои основни поими и начела врз […]