Фондацијата „Метаморфозис“ ја организира конференцијата „Авторските права во дигиталната ера“. Темите на конференцијата ќе ги обработи м-р Маја Богатај Јанчиќ, експерт за авторски права од Институтот за интелектуална сопственост, Љубљана, Словенија. Конференцијата ќе се одржи во Свечениот амфитеатар на Правниот факултет „Јустинијан Први“ на 10 мај 2005 година со почеток во 9:30 часот. 

        Конференцијата ќе биде посветена на авторските права, предизвиците што ги носи дигитализацијата и како општеството се справува со тие предизвици.

        Конференцијата е наменета за студенти, професори, уметници, претставници на издавачки куќи, медиуми, невладини организации како и за сите други заинтересирани.

        Конференцијата е поддржана од програмата за информатика на Институтот отворено општество-Будимпешта и Фондацијата Институт отворено општество-Македонија.

Агенда на конференцијата:

10:00 – 11:30 Предизвиците на дигитализацијата: закани или можности
12:00 – 13:00 Одговори на предизвиците
   -Дали имa нов режим за авторски права?
   -Алтернативи на новиот режим
13:15 – 14:15 Јавна дебата „Заштитата на авторските права е импeратив“, во изведба на Младинскиот образовен форум

Сподели: