Презентацијата опфати запознавање со законските обврски во однос на заштитата на лични податоци преку претставување на ресурсите развиени во рамки на проектот Иницијатива за приватност на Интернет (Online Privacy Initiative – OPI)  „Заложба за заштита на приватноста“ и Водичот „Како до политика за приватност“. Беше истакнат и забележаниот пораст на бројот на е-продавници, како и зголемениот процент на политики на приватност во овој сектор.

Презентацијата се одржа во просториите на Јес инкубаторот во нас. Аеродром во Скопје, а на неа присуствуваа 10 учесници. Две презентации од овој тип веќе беа одржани во мај и јули 2011 г., две презентации се одржаа во септември и декември, 2011г. истата година и една презентација во февруари 2012. На истите учествуваа вкупно 67 учесници.

Сподели: