Prezantimi përfshinte njoftim me obligimet ligjore sa i përket mbrojtjes së të dhënave personale duke i prezantuar resurset e zhvilluara në kuadër të projektit Iniciativa për privatësi në Internet (Online Privacy Initiative – OPI)  “Zotim për mbrojtjen e privatësisë” dhe Udhëzuesi “Si deri te politika për privatësi”. U potencua edhe fakti se është vërejtur rritje e numrit të e-shitoreve, si dhe përqindja e rritur e politikave për privatësi në këtë sektor.

Prezantimi u mbajt në hapësirat e inkubatorit Yes, në lagjen Aerodrom në Shkup, dhe në të morën pjesë 10 pjesëmarrës. Dy prezantime të këtij lloji u mbajtën në maj dhe në korrik të vitit 2011, dy prezantime u mbajtën në shtator dhe në dhjetor të vitit 2011, dhe një prezantim në shkurt të vitit 2012. Në to morrën pjesë gjithsej 67 pjesëmarrës.

Ndaje: