Еднодневните обуки ќе бидат интензивен курс за блогирање, кој ќе ги оспособи невладините организации да ги користат блоговите и другите нови медиуми за објавување на своите содржини, настани и активности. Во рамките на обуката ќе бидат опфатени неколку теми, меѓу кои:

  • Вовед на тема е-содржини од значење за НВО
  • Блоговите како алатка за застапување; приватност и авторски права на интернет
  • Блогирање во пракса: отворање, водење и дизајн на блог
  • Онлајн алатки за споделување на фотографии, видео-клипови, подкасти, презентации и сл.
  • Основи на веб-промоција

Целосна агенда на обуката

Невладините организации кои сакаат да земат учество во обуките, може да се пријават по е-пошта со испраќање на пополнет формулар до obuka@metamorphosis.org.mk.

Формулар за пријавување

Сподели: