Тркалезна маса: активното граѓанско учество во Македонија
Дали новите технологии го поттикнуваат активното граѓанско учество?

Целта на оваа работна средба е споделување на искуствата од областа на поттикнување активно граѓанско учество со примена на новите технологии врз основа на искуствата од Македонија (добри примери и научени лекции), помеѓу претставници од локалната самоуправа, невладините организации и развојниот сектор.

Агенда:

12:00-12:30 Кафе за добредојде
12:30-13:00 Официјално отворање на работната средба
13:00-14:00 Сесија бр. 1: Што е активно граѓанско учество?
14:00-14:10 Пауза за кафе
14:10-15:00 Сесија бр. 2: Македонски искуства од страна на обезбедувачи на е-услуги/единици на локална самоуправа
15:00-16:00 Сесија бр. 3: Потенцијали на новите технологии
16:00-16:30 Сесија бр. 4: Отворена дискусија – што треба да се направи наредно?

Настанот ќе биде отворен за јавноста и доколку сте заинтересирани за учество пишете ни info@metamorphosis.org.mk или пријавете се преку Фејсбук.

Извештај од одржаниот настан

Сподели: