Презентацијата ќе опфати запознавање со законските обврски во однос на заштитата на лични податоци преку претставување на ресурсите развиени во рамки на проектот Иницијатива за приватност на Интернет (Online Privacy Initiative – OPI)  „Заложба за заштита на приватноста“ и Водичот „Како до политика за приватност“.

Две презентации од овој тип веќе беа одржани во мај и јули 2011 г., две презентации се одржаа во септември и декември, 2011г. истата година и една презентација во февруари 2012. На истите учествуваа вкупно 67 учесници.

Сподели: