Prezantimi përfshinte njoftim me obligimet ligjore sa i përket mbrojtjes së të dhënave personale, duke i prezantuar resurset e zhvilluara në kuadër të projektit Iniciativa për privatësi në Internet (Online Privacy Initiative – OPI)  “Zotim për mbrojtjen e privatësisë” dhe Udhëzuesi “Si deri te politika për privatësi”.

Dy prezantime të këtij lloji u mbajtën në muajt maj dhe korrik të vitit 2011, dy prezantime u mbajtën në shtator dhe në dhjetor të vitit 2011, dhe një prezantim në shkurt të vitit 2012. Në to morrën pjesë gjithsej 67 pjesëmarrës.

Ndaje: