На 8 јули, на Економскиот институт се одржа обука за користење на DSpace. Целта беше подготовка на кадарот за уредување и полнење на дигиталното складиште на институтот кое во наредниот период ќе стане достапно за целата јавност.

Обуката ја проследија 6 луѓе од персоналот на институтот кои понатаму ќе имаат улога во осмислување на структурата на складиштето (негова поделба на заедници и колекции), како и во процесот на самото депонирање во него.

Во рамките на 3 часовната обука, учесниците се запознаа со начинот на кој функционира DSpace и практично го разгледуваа истиот преку македонскиот интерфејс  кој беше направен во рамките на проектот Отворен пристап.

Сподели: