Во 2009 година Националниот демократски институт за меѓународни работи (НДИ) – Македонија започна програма за поддршка на законодавни иницијативи од граѓански организации во Република Македонија.

По повеќегодишно успешно спроведување, Институтот со средства од УСАИД сака да ја прошири програмата со вклучување на нова генерација граѓански организации. Охрабруваме апликации од сите области, но приоритет при селекцијата би имале иницијативи поврзани со интеграцијата на Македонија во ЕУ, вклучувајќи области како демократски развој,
човекови права, слобода на изразување, еднакви можности и вклученост, социјална политика, образование, млади и животна средина.

За повеќе преземете го документот.

Сподели: