Во рамките на проектот на УНДП „Поддршка на иницијативите за е-управување на локално ниво базирани на слободен софтвер (ФОСС)“, од 19-23 февруари 2007 ќе се одржат работилници/семинари за слободен софтвер во следните општини:

  • Прилеп – 19 февруари 2007 г.
  • Штип – 20 февруари 2007 г.
  • Карпош – 21 февруари 2007 г.
  • Тетово  – 22 февруари 2007 г.
  • Струга  – 23 февруари 2007 г.

Во реализацијата на овие активности покрај УНДП учество ќе земат: ЗЕЛС и општините Прилеп, Штип, Карпош, Тетово и Струга, Слободен софтвер Македонија, Метаморфозис и МЕСА-Македонската асоцијација за е-општество и нејзините членки – Фондациите за развој на ИТ во овие општини.

Пријавување на работилниците на следниот линк www.foss.undp.org.mk.

Сподели: