Untitled

Секретаријатот на Платформата ЦивиКос во соработка со Центарот на КЦФС и фондацијата Метаморфозис од Македонија организираат информативна сесија за можностите за добивање на софтверски донации од програмата „Тechsoup Balkans“, за организациите на граѓанското општество во Косово. Претставниците на фондацијата Метаморфозис ќе објаснат како организациите на граѓанскиот сектор можат да добијат софтверски донации и да им бидат на располагање сите придобивки што ги нудат технологиите, а коишто придонесуваат за подобрување на работата на граѓанските организации.

Ова сесија ќе се одржи во вторник на 10 Ноември 2015 10:30 до 12:30 часот во Центарот на КЦФС, Ул. „Фазли Грајчевци„, бр. 4/a, 10000, Приштина. Бидејќи просторијата има ограничен број на места за седење, ве молиме да го потврдите вашето учество регистрирајќи се преку овој линк: http://goo.gl/forms/bjHVzEj0zh

За сите информации околу оваа информативна сесија може да контактирате со нас на +381(0) 38 224 904 или преку мејл: info@civikos.net

 

1

 

 

 

Оваа информативна сесија се организира во соработка со Фондацијата Метаморфозис

Сподели: