Untitled

Sekretariati i Platformës CiviKos në bashkëpunim me qendrën e KCSF dhe fondacionin Metamorfozis organizojnë sesion informues rreth mundësive të përfitimit të donacioneve softuerike nga programi “Techsoup Balkans”, për organizata të shoqërisë civile në Kosovë. Përfaqësuesit e fondacionit Metamorfozis do prezantojnë mënyrën se si mund organizatat e sektorit civil të fiton donacione softuerike dhe të gjitha përfitimet që i ofrojnë teknologjitë të cilat kontribuojnë në përmirësimin e punës së organizatave qytetare.

Ky sesion do të mbahet të martën me 10 Nëntor 2015 nga ora 10:30-12:30Qendrën e KCSF Rr. Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë. Meqenëse hapësira ka numër të limituar të ulësëve, ju lutemi ta konfirmoni pjesëmarrjen tuaj duke u regjistruar në këtë vegëz: http://goo.gl/forms/bjHVzEj0zh

Për çdo gjë rreth këtij sesioni informues mund të na kontaktoni në +381(0) 38 224 904 ose email: info@civikos.net

 

1

 

 

 

Ky sesion informues organizohet në bashkëpunim me fondacionin Metamorphosis

Ndaje: