kursВо рамките на Програмата за образование на Ромите на Фондацијата Институт отворено општество – Македонија во Фондацијата Метаморфозис на 12 декември 2006 година започна обука за користење на компјутери.

На  обуката учествуваат 6 средношколци Роми кои изучуваат пет модули за користење на компјутери и тоа: основи на електронска обработка на податоци и употреба на оперативен систем Windows XP, основни апликации од канцеларискиот пакет MS Office, односно Word, Excel и PowerPoint, и основи на интернет.

Сподели: