На 15.09.2014 почнуваат предавањата од проектот „Час по приватност“. Првите предавања ќе се одржат во СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“ и СУГС „Боро Петрушевски“, а потоа секоја недела учениците од различни училишта ќе имаат час по приватност, каде ќе се едуцираат на теми поврзани со заштитата на личните податоци, приватноста и безбедноста на интернет, говорот на омраза и други сродни теми.

Со предавањата ќе бидат опфатени 21 средно училиште на територијата на Град Скопје.Фондацијата Метаморфозис е партнер во имплементацијата на овој проект на Дирекцијата за заштита на личните податоци. Распоредот на предавања е достапен подолу.

 • 15.09.2014 СУГС „Р.Ј. Корчагин“
 • 15.09.2014 СУГС „Боро Петрушевски“
 • 22.09.2014 СУГС „Никола Карев“
 • 22.09.2014 СУГС „Димитар Влахов“
 • 29.09.2014 СУГС „Георги Димитров“
 • 29.09.2014 СУГС „Лазар Танев“
 • 06.10.2014 СУГС „Арсени Јовков“
 • 13.10.2014 СУГС „Орце Николов“
 • 13.10.2014 СУГС „Марија С.Кири“
 • 20.10.2014 СУГС „Јосип Броз Тито“
 • 20.10.2014 СУГС „Кочо Рацин“
 • 27.10.2014 СУГС „Зеф Љуш Марку“
 • 03.11.2014 СУГС „Панче Караѓозов“
 • 10.11.2014 СУГС „Васил Антевски -Дрен“
 • 17.11.2014 СУГС „Панче Арсовски“
 • 24.11.2014 СУГС „Цветан Димов“
 • 01.12.2014 СУГС „Браќа Миладиновци“
 • 01.12.2014 СУГС „Владо Тасевски„
 • 15.12.2014 СУГС „8-ми Септември“
 • 15.12.2014 СУГС „Михајло Пупин“
 • 22.12.2014 СУГС „Здравко Цветковски“

Сподели: