Më 15.09.2014 fillojnë ligjëratat nga projekti “Orë nga privatësia”. Lëgjëratat e para do të mbahen në SHMQSH “Rade Jovçevski Korçagin” dhe në SHMQSH “Boro Petrushevski”, e pastaj çdo javë nxënësit nga shkollat e ndryshme do të kenë orë nga privatësia, ku do të edukohen në tema që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të dhënave personale, privatësinë dhe sigurinë në internet, gjuhën e urrejtjes dhe tema të tjera të ngjashme.

Me ligjëratat do të përfshihen 21 shkolla të mesme në territorin e Qytetit të Shkupit. Fondacioni Metamorfozis është partner në implementimin e këtij projekti i Drejtorisë për mbrojtjen e të dhënave personale. Orari i ligjëratave është si më poshtë.

 • 15.09.2014 SHMQSH “R.Ј. Korçagin”
 • 15.09.2014 SHMQSH “Boro Petrushevski”
 • 22.09.2014 SHMQSH “Nikolla Karev”
 • 22.09.2014 SHMQSH “Dimitar Vllahov”
 • 29.09.2014 SHMQSH “Georgi Dimitrov”
 • 29.09.2014 SHMQSH “Llazar Tanev”
 • 06.10.2014 SHMQSH „Arseni Jovkov”
 • 13.10.2014 SHMQSH “Orce Nikollov”
 • 13.10.2014 SHMQSH “Marija S. Kiri”
 • 20.10.2014 SHMQSH “Josip Broz Tito”
 • 20.10.2014 SHMQSH “Koço Racin”
 • 27.10.2014 SHMQSH “Zef Lush Marku”
 • 03.11.2014 SHMQSH “Pançe Karagjozov”
 • 10.11.2014 SHMQSH “Vasill Antevski – Dren”
 • 17.11.2014 SHMQSH “Pançe Arsovski”
 • 24.11.2014 SHMQSH “Cvetan Dimov”
 • 01.12.2014 SHMQSH “Braqa MIlladinovci”
 • 01.12.2014 SHMQSH “Vllado Tasevski”
 • 15.12.2014 SHMQSH “8 Shtatori”
 • 15.12.2014 SHMQSH “Mihajllo Pupin”
 • 22.12.2014 SHMQSH “Zdravko Cvetkovski”

Ndaje: