Агендата на обуката ги опфаќаше следните теми:

  • Слобода на изразување на интернет
  • Пишување за веб и блогирање
  • Авторски права и слободни лиценци
  • Користење на опрема за фотографирање  и обработка на фотографија
  • Изработка, обработка, објавување и конверзија на аудио содржини
  • Приватност на интернет
  • Изработка, обработка и објавување на слајдкасти
  • Изработка, обработка, објавување и конверзија на видео содржини
  • Максимално искористување на социјалните медиуми во новинарската работа

Тренери на обуката беа Ирина Шумадиева, Елена Игнатова и Филип Стојановски.

Сподели: