Публикации

Очекуван лорем ипсум на ховер?

Мултимедија

Очекуван лорем ипсум на ховер?

Веб страни

Очекуван лорем ипсум на ховер?

ПУБЛИКАЦИИ

Визуелизација: Родово-базиран говор на омраза онлајн во Северна Македонија

„Не треба да се стремиме кон безбедноста на сајбер просторот туку кон безбедноста во сајбер просторот.” Поглавје 5 од публикацијата “Онлајн активност, штета во живо: Студии на случај за родот и сајбер безбедноста

Визуелизација: Родово-базиран говор на омраза во онлајн медиумите во Северна Македонија

„Не треба да се стремиме кон безбедноста на сајбер просторот туку кон безбедноста во сајбер просторот.” Поглавје 5 од публикацијата “Онлајн активност, штета во живо: Студии на случај за родот и сајбер безбедноста

Онлајн активност, штета во живо: Студии на случај за родот и сајбер безбедноста во Северна Македонија и Западен Балкан

„Не треба да се стремиме кон безбедноста на сајбер просторот туку кон безбедноста во сајбер просторот.” Книгата го истражува пресекот помеѓу родот и сајбер безбедноста низ Западен Балкан. Шест студии на случај анализираат

Методологија за проценка на влијанието на заштитата на личните податоци

Со оваа Методологија се опишува постапката за вршење на Процената на влијанието врз приватноста на јавните услуги што се во процес на дигитализација во сите јавни институции и Процена на влијанието што вештачката

Водич за офицери за заштита на лични податоци во јавни институции

Целта на овој Водич е да даде практични насоки и препораки како да се пристапи кон примената на важечките прописи од областа на заштитата на личните податоци од страна на државните и јавните

Петта оценка на усогласеноста на постојните јавни дигитални услуги и алатки со Законот за заштита на личните податоци – септември 2023

Оваа публикација содржи оценки за степенот на усогласеност на електронските јавни услуги со Законот за заштита на лични податоци. Оценувањето се спроведе во септември 2023 година според Методологија за проценка на усогласеноста на

Препораки За Заедничка Акција За Градење Општествена Отпорност Кон Штетните Влијанија На Дезинформациите

Како резултат на истражувачкиот процес и анализата на податоците во рамките на активностите за борба против дезинформации, дополнети преку процесот на отворени консултации меѓу Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“, Советот за етика

Четврта оценка на усогласеноста на постојните јавни дигитални услуги и алатки со Законот за заштита на личните податоци – мај 2023

Оваа публикација содржи оценки за степенот на усогласеност на електронските јавни услуги со Законот за заштита на лични податоци. Оценувањето се спроведе во мај 2023 година според Методологија за проценка на усогласеноста на

Поимник на термини поврзани со Дигиталната агенда

Во текот на изминатите три години, членките на ИЦЕДА мрежата собираа и разјаснуваа поими поврзани со Дигиталната агенда кои се од значење за граѓаните, со цел да демистифицираат одредени концепти и да ја

Визуелизација: База на податоци

База на податоци: Систематско прибирање соодветни податоци. Се користат и се пристапува до нив преку интернет. Се складираат на начин на кој ќе се овозможи нивно лесно управување и ажурирање. Оваа визуелизација е

Визуелизација: Гејмификација во онлајн образованието

Гејмификацијата во онлајн образованието се потпира на нашата желба да постигнеме цел, да стигнеме во следното ниво и да се натпреваруваме за да бидеме подобри од луѓето околу нас. Оваа визуелизација е достапна

Визуелизација: Дигиталните права и нивната важност

Дигиталните права се поврзани со правото на рамномерна распределба на пристапот до интернет и правото на приватност и заштита на податоците. Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик.

Прикажи повеќе