ACTION SEE – Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа – 2022

29.09.2022

Проекти

ACTION SEE (Одговорност, технологија и мрежа за институционална отвореност во регионот на Југоисточна Европа) е мрежа на граѓански организации кои заеднички работат на промовирање и обезбедување одговорност и транспарентност на владата во регионот на Југоисточна Европа, зголемувајќи го потенцијалот за граѓански активизам и граѓанско учество, промовирање и заштита на човековите права и слободи на интернет и градење капацитети и интерес кај граѓанските организации и поединци во регионот за користење на технологијата во работата за промовирање на демократијата.

Проектот ќе ја зајакне мрежата ACTION SEE со цел да ги засили напорите на вклучените граѓански организации за решавање и унапредување на прашањата за владеењето на правото и доброто владеење преку вмрежување, градење капацитети и застапување, со цел да се подобрат односите меѓу граѓанските организации, но и со јавните институции. Подобрените односи ќе доведат до градење коалиции, подобрување на јавниот ангажман и можности за граѓанските организации да влијаат врз креирањето политики.

Мрежата ACTION SEE преку овој проект ќе стане поефикасна со силен социјален капитал, лидерство, и вештини за управување.

Времетраење на проектот: септември 2022 – август 2023 година.

Координатор на проектот:

Фондација Метаморфозис

Македонија

Веб-страница: www.metamorphosis.org.mk

 

Partneri za demokratske promene Srbija

Србија

Веб-страница: https://www.partners-serbia.org

 

Citizens Association Why not?

Босна и Херцеговина

Веб-страница: http://zastone.ba

 

Center for Democratic Transition

Црна Гора

Веб-страница: www.cdtmn.org

 

Open Data Kosovo (ODK)

Косово

Веб-страница: http://opendatakosovo.org

 

Levizja Mjaft!

Албанија

Веб-страница: www.mjaft.org

mediumski-item-img-1.png

(ДИГИЛОК) Дигитална трансформација на локално ниво - Вклучена заедница за отпорност на корупција

Сузбивањето на корупцијата е суштинско за зголемување на довербата во институциите, заштитување на демократијата, промовирање правичност и добро управување. Граѓаните ja препознаваат корупцијата како најголем проблем, а коруптивниот притисок и виктимизацијата се значително

mediumski-item-img-1.png

Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ICEDA

Име на проектот: Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда– ICEDA Цел на проектот Проектот има за цел да го зголеми учеството на граѓанските организации (ГО) во обликувањето и имплементацијата на Дигиталната агенда

mediumski-item-img-1.png

Проект за граѓанско учество (CEP)

Датум на започнување на проектот: 17 август, 2016 Датум на завршување на проектот: 17 август, 2021 Буџет (за времетраење на проектот): $9,495,923 Спроведуван од: Ист Вест Менаџмент Институт (East West Management Institute– EWMI)