Мени
platforma 2

Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата бара професионализам, департизација и интегритет од членовите на ДКСК

Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата (Платформата) бара воспоставување професионално тело за антикорупција кое ефективно, независно и со висок интегритет ќе иницира и ќе ги спроведува законските надлежности и политиките за спречување на корупцијата во Република Македонија. Платформата повикува...

OMR1_vtor_periodicen4

Презентација на Вториот периодичен мониторинг извештај од проектот „Опсерваторија на медиумските реформи“

На 6-ти март се одржа презентација на Вториот периодичен мониторинг извештај во рамките на проектот „Опсерваторија на медиумските реформи“. Овој извештај се занимава со набљудување на имплементацијата на Итните реформски приоритети (ИРП) поставени од ЕУ во делот Слобода на изразување и следи четири области: Реформи во ...

action_see_meeting_skopje_2018

Одржана средба на партнерите во проектот ACTION SEE во Скопје

На 07 и 08 февруари 2018, Скопје, се одржа средба на партнерите во проектот ACTION SEE – Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа. На состанокот присуствуваа претставници од Фондација Метаморфозис, која е воедно и координатор на проектот, како и партнерските организации Citizens Association Why not? од ...

kritink

Повик за избор на експерт-истражувач во рамките на проектот „Со критичко мислење до граѓани со медумска умешност – КриТинк“

1. Цел на повикот Проектот „Со критичко мислење до граѓани со медумска умешност – КриТинк “  Critical Thinking for Mediawise Citizens – CriThink – IPA/2017/393-851, види повеќе во поглавје 6 подолу), имплементиран од Фондација за интернет и општество Метаморфозис и ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии, објавува повик за избор на еден/на ...