Më 3 qershor 2014, Metamorfozis dhe Aleanca për resurse të hapura arsimore të Maqedonisë mbajtën takim pune me temë: Strategjia dhe plani për punë me resurse të hapura arsimore (RHA). Takimi u mbjat në Bibliotekën nacionale dhe universitare “Shën Klimenti i Ohrit” – Shkup, ndërsa në të morën pjesë 13 përfaqësues të institucioneve arsimore, OJQ-ve dhe individë të cilët njëkohësisht janë edhe përkrahës të Deklaratës për RHA, të cilët diskutuan dhe këmbyen ide për statusin, problemet, pengesat, si dhe zgjidhjet për resurse të hapura arsimore në Maqedoni.

oor-rab.2

oor-rab.3

Nga takimi do të dakë strategjia dhe plani për punë që do të ndihmojnë në realizimin e aktiviteteve të ardhshme dhe thellim i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe Aleancës për resurse të hapura arsimore.

Ndaje: