Мени

Metamorfozis në “Freedom not Fear 2020”

“Paqartësi: Mbikëqyrja masive biometrike në Ballkan” “Freedom not Fear 2020” (“Liri e jo frikë”) është një iniciativë që i lidh organizatat e shoqërisë civile dhe individët që besojnë në idenë e digjitalizimit të botës, lirinë e fjalës kundrejt censurës, privatësinë mbi mbikëqyrjen, lirinë në vend të frikës. Këtë vit, në fokusiin e “Liri e jo frikë” ishte mbikëqyrja masive e qytetarëve gjatë përdorimit të të dhënave ...

Повеќе

Konferenca e Gjashtëmbëdhjetë Ndërkombëtare e-Shoqëri.mk

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – Metamorfozis, ka kënaqësinë t’ju informojë se më 25 dhe 26 nëntor 2020, do të mbahet edicioni i 16-të i konferencës E-shoqëri.mk “Angazhimi dhe efektiviteti – qeverisja e mirë dhe interneti”. Këtë vit ngjarja do të mbahet online përmes platformës ZOOM. Në konferencë do të marrin pjesë ekspertë, aktivistë, gazetarë, nëpunës shetërorë dhe avokues nga rajoni i Ballkanit Perëndimor dhe më gjerë për ...

Повеќе

Prezantimi i Raportit të Tretë Periodik të Monitorimit në kuadër të ORM2

Sot, më 5 nëntor 2020, në ora 15:30, do të prezantohet Raporti i Tretë Periodik i Monitorimit nga projekti “Observatori për reforma mediatike 2” (ORM2), i cili zbatohet nga Fondacioni Metamorfozis me mbështetjen financiare të Fondacionit të Shoqërisë së Hapur – Maqedoni. Fjalime hyrëse – Zoran Fidanoski, gazetar dhe anëtar i Këshillit ASHAAM-it – Dejan Georgievski, drejtor i Qendrës për Zhvillimin e Mediave Moderator: Violeta Gligoroska, ...

Повеќе

Ditët e edukimit mediatik 2020

Nga 26 tetori deri më 2 nëntor 2020, do të mbahet edicioni i dytë i Ditëve të Edukimit Mediatik në organizim të Rrjetit për edukim mediatik. Gjatë DEM 2020, të gjithë qytetarët e interesuar do të kenë mundësinë të përfshihen në aktivitetet e parashikuara nga programi i këtij viti, të cilat përfshijnë: punëtori, debate, uebinare dhe ngjarje të tjera në internet të përqendruara në aspekte të ndryshme të edukimit mediatik. Për shkak të pandemisë aktuale të ...

Повеќе

U mbajt ngjarja online për qeveri të hapur në nivelin lokal në kuadër të iniciativës “Qyteti i hapur”

Në kuadër të projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, Fondacioni Metamorfozis organizoi një ngjarje online në temën qeveria e hapur në nivelin lokal. Ngjarja u zhvillua më 29 shtator 2020 dhe është ngjarja e pesta nga serie e ngjarjeve që realizohen në kuadër të projektit për promovimin e iniciativës “Qyteti i hapur”. Qëllimi i ngjarjes ishte ngritja e vetëdijes dhe rritja e njohurive të palëve të ndryshme të interesuara në lidhje me iniciativën “Qyteti i ...

Повеќе

Prezantimi përfundimtar i rezultateve të projektit STEP

Fondacioni Metamorfozis së bashku me partnerët e projektit Qendra për Zhvillimin e Rajonit të Planifikimit të Pollogut dhe Këshilli i Qarkut Elbasan, më 30 Shtator duke filluar në orën 11.00 organizojnë prezantim përfundimtar të rezultateve të Projektit për avancimin e turizmit bashkëkohor – STEP dhe një debat të hapur mbi “Rekomandimet e Projektit STEP për të tejkaluar sfidat e përmirësimit të bashkëpunimit ndërkufitar të turizmit midis rajoneve të Pollogut...

Повеќе

U mbajt ngjarja online për të promovuar Iniciativën “Qyteti i hapur”

Në kuadër të projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, Fondacioni Metamorfozis organizoi një ngjarje online për të promovuar Iniciativën “Qyteti i Hapur”. Ngjarja promovuese u mbajt më 15 shtator 2020. Qëllimi i ngjarjes ishte ngritja e vetëdijes dhe rritja e njohurive të palëve të ndryshme të interesuara në lidhje me Iniciativën “Qyteti i hapur”. Ngjarjen e hapi Qëndresa Sulejmani, drejtore e programeve në Fondacionin Metamorfozis, kurse iniciativën e...

Повеќе

U mbajt ICEDA – Sesion informues online për skemën e granteve më 10.09.2020

Në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA”, i cili bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet në 6 vende (Maqedonia e Veriut, Serbi, Kosovë, Mal të Zi, Shqipëri dhe Estoni), Fondacioni Metamorfozis organizoi një sesion informues online në formën e uebinarit për aplikuesit e mundshëm në Thirrjen për aplikime për grante për organizatat e shoqërisë civile. Sesioni u mbajt më 10.09.2020 (e enjte) në ...

Повеќе

ICEDA – Sesion informues online për skemën e granteve 10.09.2020 (10:00)

Në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA”, i cili bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet në 6 vende (Maqedonia e Veriut, Serbi, Kosovë, Mal të Zi, Shqipëri dhe Estoni), Fondacioni Metamorfozis organizon një sesion informues online në formën të uebinarit për aplikuesit e mundshëm në Thirrjen për aplikime për grante për organizatat e shoqërisë civile. Sesioni do të mbahet më 10.09.2020 (e enjte) ...

Повеќе

U mbajt mbledhja e parë e Këshillit Drejtues të ICEDA

Sot, më 08.07.2020, u mbajt takimi i parë i anëtarëve të Këshillit drejtues të ICEDA-s përmes platformës ZOOM. Takimi kishte për qëllim njohjen e anëtarëve dhe emërimin e një nënkryetari të Këshillit drejtues, por kryesisht u diskutua dhe u vlerësua përparimi i projektit në fazën fillestare. Gjithashtu u debatuan edhe aktivitetet e ardhshme dhe dinamika e projektit. Në takim morën pjesë anëtarët e Këshillit drejtues ose zëvendës-anëtarët e të gjithë partnerëve ...

Повеќе