Këto infografikë përmbajnë rekomandime që do të ndihmojnë organizatat qytetare të përmirësojnë harmonizimin e punës së tyre me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Ndaje: