Klubi GEM, Shkup, 17.12.2015

Qëllimi i këtij takimi me gazetarët ishte që të prezantohet dhe të sqarohet projekti të cilin e realizon Fondacioni Metamorfozis, që ka të bëjë me sferën radiodifuzive, pjesë e së cilës është edhe vetë komuniteti i gazetarëve. Gazetarëve që merren me gazetari hulumtuese iu prezantuan qëllimet dhe aktivitetet e këtij projekti, si dhe dilemat, gjendjet, problemet dhe sfidat që e ndoqën gjithë procesin e digjitalizimit të radiodifuzionit.

Në mes tjerash, qëllimi i këtij takimi ishte të nxiten gazetarët të hulumtojnë dhe, në mediet në të cilat punojnë, të publikojnë storje hulumtuese për tema që kanë të bëjnë me digjitalizimin në Maqedoni, dhe me publikimin e tyre ta bëjnë atë më të afërt për publikun e gjerë, si shfrytëzues i fundit i procesit të digjitalizimit. Poashtu, njohuritë nga këto storje pritet të shkaktojnë diksutime dhe aksione të mëtutjeshme me qëllim të përmirësimit të gjendjeve momentale në këtë fushë.

Storjet hulumtuese gazetareske mund të lexohen këtu

Ndaje: