Për nevojat e projektit Qendra kundër dezinformatave në Ballkanin Perëndimor: ekspozimi i ndikimeve keqdashëse përmes gazetarisë mbikëqyrëse, Fondacioni Metamorfozis shpall Thirrje rajonale për punësimin e analistit gjeopolitik.

Qëllimi i përgjithshëm i këtij angazhimi është të hulumtojë, përmbledhë, sintetizojë, hartojë dhe krahasojë rrjedhën dhe modelet e dezinformimit në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor (Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Kosova, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina dhe Mali i Zi) dhe rajonin si një tërësi..

Afati i fundit për aplikim është 26 janar 2024. Më shumë detaje mbi detyrat, përgjegjësitë dhe kriteret e aplikimit mund të gjenden këtu.

Ndaje: