Me rastin e Javës së arsimit të hapur 2015, e cila do të mbahet në periudhën 9 – 15 mars 2015, ua prezantojmë këtë video material të përgatitur nga Aleanca për resurse të hapura arsimore, ku arsimtarët dhe nxënësit përgjigjen në pyetjen: Pse janë të rëndësishme resurset e hapura arsimore?

Ndaje: